Časové schránky šotek & sirsch

Je to messenger. Trochu pomalý, ale stylový

Co je to časová schránka?

Časová schránka nebo též časová kapsle je úkryt historických předmětů nebo informací, sloužící většinou jako metoda komunikace s lidmi v budoucnosti. Má pomoci budoucím historikům, archeologům nebo antropologům. Časové schránky jsou někdy vytvářeny u příležitosti významných momentů jako jsou světové výstavy nebo položení základního kamene budov. Tak praví Wikipedia.

Při jakých příležitostech se časové schránky ukládají?

Při rekonstrukci kapličky, kostela, hasičárny či jiné obecní budovy. 

Při stavbě domu - uložení do základů, do podbití nebo na půdu.

Co se do časových schránek ukládá?

Do schránek se běžně vkládají noviny, fotografie, zprávy pro budoucí generace, upomínkové předměty, dobové mince, předměty, nad kterými si budoucí generace budou lámat hlavu, k čemu asi sloužily,  láhev pálenky, kronika obce nebo váš rodokmen.